Wat is een energiediagram?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een energiediagram?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 4:37 pm

In een energiediagram wordt het energieverloop van een reactie weergegeven. Bij een exotherme reactie ligt het energieniveau van de beginstoffen hoger dan van de reactieproducten. Bij een endotherme reactie is dat andersom.

In een energiediagram wordt op het beginniveau de formules van de beginstoffen gezet. Bij het eindniveau worden de reactieproducten gezet. Bij de formules staan de coëfficiënten uit de reactievergelijking. Het verschil tussen het beginniveau en eindniveau is de reactie-energie.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest