Wat is een ester?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wat is een ester?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 3:36 pm

Esters zijn een groep koolwaterstoffen.

Esters kunnen gemaakt worden uit een alkanol en een carbonzuur. Zwavelzuur is katalysator. Er stelt zich een evenwicht in waarbij ook water ontstaat. De omgekeerde reactie heet hydrolyse.

Met een basische oplossing treedt een verzepingsreactie op. Hierbij ontstaat naast een alkanol een zout van een carbonzuur. Deze reactie is aflopend.

Kenmerken
- De meeste esters mengen slecht met water.
- Esters met betrekkelijk kleine moleculen worden gebruikt als geur- en smaakstoffen.
- Er bestaan ook esters van alkanolen met anorganische zuren. Een voorbeeld is glyceryltrinitraat. Het is de uiterst explosieve grondstof voor dynamiet.

Post Reply