Wat zijn moleculen?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat zijn moleculen?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 3:07 pm

Een molecuul bestaat uit atomen. Een molecuul is een groep niet-metaalatomen die bij elkaar horen.

Moleculen vormen samen stoffen; iedere stof bestaat uit zijn eigen molecuulsoort. De moleculen van een soort zijn aan elkaar gelijk en dus identiek.

Molecuultheorie
Molecuultheorie bevat de volgende veronderstellingen om een zelfgemaakte beeld over deze fenomeen te creëren:

- Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen.
- De moleculen van een stof bewegen.
- Er zit ruimte tussen de moleculen.
- In vaste fase bewegen de moleculen heen en weer rondom een vaste plaats.
- Moleculen bewegen gemiddeld sneller naarmate de tempratuur hoger wordt.
- Moleculen trekken elkaar aan, dus ze oefenen krachten op elkaar uit.

Met de bovenstaande veronderstellingen kan men veel verschijnselen verklaren, maar niet alle. Dat wil niet zeggen dat het geen goed model is. Alleen moeten er nog veronderstellingen bij gemaakt worden en verfijningen worden aangebracht.

Uitzetten
Bij het verwarmen van een voorwerp gaan de moleculen sneller bewegen. Het voorwerp als geheel zet uit.

Aantrekking
Met adhesie wordt de aantrekking bedoeld tussen moleculen van verschillende soort. Met cohesie wordt de aantrekking bedoeld tussen moleculen van dezelfde soort, dus in één stof.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest