Endotherm en exotherm

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Endotherm en exotherm

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:42 pm

Bij endotherme reactie is energie nodig om een reactie mogelijk te maken.

Bij exotherme reactie komt energie vrij.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest