De fase van een stof

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

De fase van een stof

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:06 pm

De fase is een onderscheidbare vorm waarin een stof zich kan bevinden.

De meeste stoffen komen in drie fasen voor:
- als vaste stof (s),
- als vloeistof (l) en
- als gas (g).

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Faseovergangen

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:07 pm

De overgang tussen de fasen heet:

- vast naar vloeibaar: smelten;
- vast naar gas: vervluchtigen, sublimeren;
- vloeibaar naar gas: verdampen;
- vloeibaar naar vast: stollen;
- gas naar vast: rijpen;
- gas naar vloeibaar: condenseren.

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Faseovergang: volume, temperatuur en energie

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:14 pm

Een stof heeft in de vloeistoffase minder volume dan in de gasfase. Een stof heeft in de vaste fase minder volume dan in de vloeistoffase.

Bij faseovergang verandert de tempratuur niet. Deze tempratuur is een stofeigenschap.

Er is energie nodig om een stof van fase te laten veranderen, deze kan berekend worden met de formule:
Q = massa * smeltwarmte

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest