Page 1 of 1

Wat is de atoommassa?

Posted: Fri Feb 05, 2016 11:29 pm
by Chantal
De atoommassa is de massa van één atoom uitgedrukt in u.

De atoommassa wordt voornamelijk bepaald door de kernsamenstelling: het aantal protonen plus neutronen (het massagetal). De massa van de elektronen is te verwaarlozen ten opzichte van de massa van de protonen en neutronen. Omdat van de meeste elementen in de natuur isotopen bestaan, zijn de atoommassa's geen hele getallen. Het wordt aangeduid als gemiddelde atoommassa.