Wat is de atoommassa?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wat is de atoommassa?

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 10:29 pm

De atoommassa is de massa van één atoom uitgedrukt in u.

De atoommassa wordt voornamelijk bepaald door de kernsamenstelling: het aantal protonen plus neutronen (het massagetal). De massa van de elektronen is te verwaarlozen ten opzichte van de massa van de protonen en neutronen. Omdat van de meeste elementen in de natuur isotopen bestaan, zijn de atoommassa's geen hele getallen. Het wordt aangeduid als gemiddelde atoommassa.

Post Reply