Alles over atomen

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Alles over atomen

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 5:04 pm

Een atoom bestaat uit een kern en uit elektronenen die om de kern bewegen. De kern heeft een positeve lading en de elektronen hebben een negatieve lading.

Moleculen bestaan uit atomen.

Bij iedere element hoort een atoomsoort. Alle atomen van een soort zijn aan elkaar gelijk. Ieder atoomsoort wordt gekenmerkt door een atoomnummer. Dit geeft het aantal protonen in de kern weer. Het massagetal geeft het totale aantal protonen en neutronen weer.

Bij een chemische reactie vindt een hergroepering van de atomen plaats.

Er zijn ongeveer 118 verschillende atoomsoorten. Elke atoomsoort heeft zijn eigen naam en wordt met een eigen symbool aangegeven.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest