Alles over de remweg

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Alles over de remweg

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:33 pm

De remweg is de weg die afgelegd wordt vanaf het moment dat men wil remmen tot het moment waarop men tot stilstaan is gekomen.

Op hetzelfde wegdek is de remweg van een voorwerp afhankelijk van de remkracht, de beginsnelheid en de massa:
- hoe groter de remkracht, hoe kleiner de remweg;
- hoe groter de beginsnelheid, hoe groter de remweg;
- hoe groter de massa, hoe groter de remweg;

Reactieafstand
Voordat men daadwerkelijk begint met remmen, zal men daarvoor moeten reageren. Dit wordt de reactietijd genoemd. In het verkeer moet men rekening houden met een reactieafstand van minstens 1 seconde.

stopafstand = reactieafstand + remweg

Remkracht
De remkracht op een voorwerp is omgekeerd evenredig met de remweg. Remkracht en remweg zijn afhankelijk van de kinetische energie van het voorwerp.

F * s = 0,5mv2

- F is de remkracht op het voorwerp in N;
- s is de remweg van het voorwerp in m;
- m is de massa van het voorwerp in kg;
- v is de beginsnelheid van het bewegende voorwerp in m/s.

Post Reply