Wat is een grootheid?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wat is een grootheid?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:43 pm

Een grootheid is een meetbare eigenschap. De waarde van de grootheid wordt bepaald door die grootheid te meten met een geschikt meetinstrument. Deze waarde wordt met een getal en een eenheid aangegeven.

De waarde van een grootheid = een getal * een eenheid.

Post Reply