Kelvin als grondeenheid van temperatuur

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Kelvin als grondeenheid van temperatuur

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 11:47 am

Kelvin (K) is de grondeenheid van temperatuur in de natuurkunde.

Op voorstel de Engelse natuurkundige Lord Kelvin werd er een nieuwe temperatuurschaal ingevoerd. Hierin is aan het absolute nulpunt de waarde nul toegekend.

De schaalverdeling van deze eenheid begint te tellen bij de allerlaagste tempratuur die mogelijk is (-273 oC). De tempratuur uitgedrukt in K noemt men de absolute tempratuur.

Omrekenen
- Van Celsius naar Kelvin: (oC)+273
- Van Kelvin naar Celsius: (K)-273

Post Reply