Wat is energie?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wat is energie?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 11:24 am

Energie kan

- iets laten bewegen of in beweging kan houden;
- iets laten verwarmen;
- iets licht laten geven.

Volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein is energie om te zetten in massa en andersom.

Een energiebron is een stof of een voorwerp waarin energie is opgeslagen. Deze energie kan worden afgegeven.

Energie is een grootheid met als eenheid de joule (J) en de kilojoule (KJ). Elektrische energie wordt uitgedrukt in de eenheid kilowattuur (KWh).
1 KJ = 1000 J.

In apparaten en bij natuurlijke processen kan de ene energiesoort worden omgezet in een of meer andere energiesoorten. Van zo’n omzetting kun je een schema maken: een energieschema.

Warmte is een energiesoort.

In een afgesloten systeem is de totale hoeveelheid energie constant.

Rendement
Het rendement van een apparaat geeft aan welke percentage van de aangevoerde energie wordt omgezet in de gewenste energiesoort. Deze noemen we de nuttige energie.

Duurzaam
Fossiele energiebronnen (steenkool, olie en gas) raken in tegenstelling tot duurzame energiebronnen (zon, wind en water) binnenkort op en geven bij verbranding schadelijke stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Energie-effect
Bij oplossen van stoffen, reacties en fase-overgangen treedt een energie-effect op. Dat kan exotherm of endotherm zijn.

Post Reply