Alles over dichtheid

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Alles over dichtheid

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:04 pm

De dichtheid van een stof is de massa van die stof per volume-eenheid. Het symbool voor de dichtheid is de letter ρ. Eenheden voor dichtheid zijn de g/cm3, de kg/dm3 en de kg/m3.

De dichtheid van een stof is een stofeigenschap.

ρ = m / V

- ρ is de dichtheid in g/cm3 of de kg/dm3 of de kg/m3
- m is massa in g of kg
- V is het volume in cm3 of de dm3 of de m3

Omrekenen
Als je moet omrekenen van volume naar massa en omgekeerd moet je de dichtheid gebruiken.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest