Alles over dichtheid

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Alles over dichtheid

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 11:04 am

De dichtheid van een stof is de massa van die stof per volume-eenheid. Het symbool voor de dichtheid is de letter ρ. Eenheden voor dichtheid zijn de g/cm3, de kg/dm3 en de kg/m3.

De dichtheid van een stof is een stofeigenschap.

ρ = m / V

- ρ is de dichtheid in g/cm3 of de kg/dm3 of de kg/m3
- m is massa in g of kg
- V is het volume in cm3 of de dm3 of de m3

Omrekenen
Als je moet omrekenen van volume naar massa en omgekeerd moet je de dichtheid gebruiken.

Post Reply