Alles over procenten

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Alles over procenten

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:42 pm

Procent betekent per honderd.

Van een klas van 32 leerlingen komen er negen met de trein naar school. 9 van de 32 is 9/32*100% = 28,1%.

18% = 0,18, dus 18% van 850 is 0,18*850 = 153.

Procentuele toename
Neemt een hoeveelheid met 18% toe, dan krijg je 100%+18% = 118% = 1,18.
Dus y = 1,18x.

Procentuele afname
Neemt een hoeveelheid met 12% af, dan krijg je 100%-12% = 88% = 0,88.
Dus y = 0,88x.

Toename van 15% Je weet x en je wilt y weten:
y = bedrag*x

Je weet y en je wilt x weten:
x = y/bedrag

Post Reply