Wanneer is iets recht evenredig?

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wanneer is iets recht evenredig?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:37 pm

Twee grootheden zijn recht evenredig wanneer de ene vermenigvuldigt met de evenredigheidsconstante de andere oplevert.

In de vorm van een formule:

y=c*x
- x en y zijn de grootheden;
- c is de evenredigheidsconstante; c moet bovendien een reëel getal zijn.

Voorbeeld
Iemand rent elke dag een poosje hard; dit is grootheid x.
De gemiddelde snelheid waarmee deze persoon rent bedraagt 15 kilometer per uur; dit is de evenredigheidsconstante c.
Grootheid y is dan de uitkomst van c vermenigvuldigd met x.
Stel dat iemand elke dag twee uur rent dan is y 15*2=30 kilometer oftewel dat legt deze persoon rennend elke dag af.

Post Reply