Wat is exponentiële groei?

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is exponentiële groei?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:44 pm

Bij exponentiële groei wordt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal vermenigvuldigd. Dat getal heet de groeifactor per tijdseenheid.

Bij exponentiële verband N = 30 000 * 2t is
- de beginhoeveelheid 30 000;
- de groeifactor per tijdseenheid 2;
- de variabele t staat in de formule in de exponent.

Bij een procentuele toename met 3,25% per tijdseenheid hoort de exponentiële groei met groeifactor 1,0325 per tijdseenheid. Immers: 3,25% betekent 3,25/100.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest