Wat is een formule?

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een formule?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:56 pm

De formule geeft een aantal handelingen aan die uitgevoerd moeten worden om aan een bepaald antwoord te komen.

y = ax2 + bx + c is een voorbeeld van een formule. Als a = 1 en b = -2 en c = 5 dan wordt de formule de functie y = x2 - 2x + 5.
Bij het origineel x = 4 hoort de formule y = 42 - 2*4 + 5 = 13.

Zo kun dus bij elke x het bijbehorende beeld y berekend worden. Functie f is gegeven door de formule y = x2 - 2 x + 5.

Pijlnotatie
Anders genoteerd met de pijlnotatie ziet het als volgt eruit: f: x => x2 - 2x + 5.

Haakjesnotatie
Bij f is het beeld, ook wel de functiewaarde, van origineel 7 gelijk aan f(7) = 72 - 2*7 + 5 = 40. Dit heet de haakjesnotatie van f.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest