Wat is een functie?

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een functie?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:52 pm

Een functie is een een formule met een naam en weergeven met pijlnotatie. Een voorbeeld van een lineaire functie is h: x => 6 x + 5.

Als je 3 voegt aan de formule y = 6x + 5, dan krijg je y = 6 * 3 + 5 = 23. Hier is 3 het origineel en 23 het beeld, notatie 3 => 23. De pijl wijst van origineel naar beeld.

Je kan deze formule ook als pilnotatie opschrijven die als volgt eruit ziet: x => 6 x + 5.

Het is beter en handiger om een formule een naam te geven zoals een f, g, h of een andere letter, dan ziet de formule als volgt eruit:
h: x => 6 x + 5.
Bij deze functie is x = 9 gelijk aan y = 6 * 9 + 5 = 59 oftewel de functiewaarde van 9 is 59, notatie h(9) = 59.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest