Alles over grafieken

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Alles over grafieken

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:48 pm

Een grafiek is een manier om een hoeveelheid cijfermateriaal overzichtelijk in een figuur weer te geven.

Grafiek tekenen
Bij globale grafieken gaat het om het verloop van de grafiek. Bij de assen staan meestal geen getallen. Het deel van de grafiek dat omhoog loopt, heet stijgend. Het deel van de grafiek dat horizontaal loopt, heet constant. Het deel van de grafiek dat omlaag loopt, heet dalend. Grafieken moeten niet als rechte lijn getekend worden, maar als een vloeiende kromme.

- Er moet een horizontale as getekend worden met de gegevens van bovenste rij van de tabel. De stapjes moeten steeds even groot zijn.
- Vervolgens wordt de verticale as getekend. Aan de hand van het grootste getal wordt een handige verdeling gemaakt.
- Bij de assen wordt gezet waar het over gaat.
- De punten uit de tabel worden getekend.
- Dan wordt de grafiek door deze punten getekend.

Meest gebruikte grafieken
- Beelddiagram
- Staafdiagram
- Cirkeldiagram
- Lijndiagram
- Histogram
- Steel-bladdiagram
- Afstand, tijd-diagram
- Energiediagram

Post Reply