Wat is een afstand, tijd-diagram?

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wat is een afstand, tijd-diagram?

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 10:12 pm

De Afstand, tijd-diagram ((s,t)-diagram) is een voorbeeld van een grafiek.

In een afstand, tijd-diagram kan men in een oogopslag zien waar een voorwerp zich in de loop van de tijd bevindt. Als het afstand, tijd-diagram van een beweging een schuine, rechte lijn te zien geeft, heeft het voorwerp een constante snelheid.

In de grafiek geldt:
- de verticale lijn staat voor afgelegde afstand, de horizontale lijn voor tijd;
- (s,t)-diagram staat voor de afgelegde afstand (m) in tijd (s);
- (v,t)-diagram staat voor de afgelegde afstand per seconde (m/s) in tijd s;
- voor een eenparige rechtlijnige beweging is de grafiek van een (s,t)-diagram een rechte lijn;
- de afgelegde afstand (s) is gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek in het (v,t)-diagram. Dit geldt ook voor niet-eenparige bewegingen.

Post Reply