Hoe moet je afronden?

De wiskunde is de wetenschap die zich in abstacte zin richt op het terrein van de getallen, de maten en de daarmee samenhangende vormen.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Hoe moet je afronden?

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 9:59 pm

Bij afronden op x decimalen kijk je naar de decimaal x + 1:

Als decimaal x + 1 is 5 of hoger: x wordt naar naar boven afgerond.
Als decimaal x + 1 is kleiner dan 5: rond x af naar beneden.

Bij kleine aantallen wordt afgerond op gehelen. Maar gaat het om grote aantallen, dan wordt bijvoorbeeld afgerond op duizendtallen of miljoenen. Zo wordt gezegd dat in 1997 er 93 miljoen kippen in Nederland rondliepen en niet 93105682.

Gaat een gezelschap van 80 personen varen met bootjes waarin zes personen kunnen plaatsnemen, dan is er 80 / 6 = 13,3, dus 14 bootjes nodig. Hierbij wordt 13,3 afgerond op 14, anders ‘vallen twee personen buiten de boot’.

Procenten rond je af op één decimaal, maar bij procent berekeningen gebruik je vaak ook de vuistregel: geef y in een decimaal meer dan x. Dus neemt een bedrag 4,3 miljoen met 8,3% toe, dan is het antwoord 1,083 * 4,3 = 4,66 miljoen.

Post Reply