Over Somalië

Het reisForum met alle info over reizen en vakantie! Met name over het aanvragen van een visum voor Turkije of een ESTA voor Amerika.
Post Reply
Chantal
Posts: 4
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Over Somalië

Post by Chantal »

Somalië is een aan de oostkust van Afrika gelegen land dat valt onder het middelste gedeelte van dit continent.

Inwoners en oppervlakte
Naar schatting telt Somalië 8,6 miljoen mensen. Ze heeft een omvang van circa 638.000 vierkante kilometer wat Somalië tot een dunbevolkt land maakt.

Hoofdstad is Mogadishu.

In het noorden wordt Somalië begrensd door Djibouti, in het noordwesten door Ethiopië en in het zuidwesten door Kenia.
Verder wordt Somalië in het oosten en noorden omgeven door de Indische Oceaan; in het noorden betreft dit overigens de uitloper daarvan, de Golf van Aden waarvan ten noorden de staat Jemen ligt.

Op de aardbol is Somalië gesitueerd op ongeveer de 5e noordelijke breedtegraad en de 45e oostelijke lengtegraad.

Landschap
Het uiterste zuiden ligt op de hoogte van de keerkring. Enige honderden kilometers daarboven aan de kust ligt de hoofdstad Mogadishu. Dit is ook het gedeelte waar de rivieren die hun oorsprong in buurlanden Ethiopië en Kenia hebben stromen zoals Scebeli en Giuba. De streek waar deze rivieren samenkomen wordt Benadir genoemd.

Alleen het noordelijke gedeelte aan de Golf van Aden kent een hooggebergte van plusminus 2000 meter (het Hoogland van Somali), de rest is lager, vooral de kustgebieden.

Klimaat
De gemiddelde jaartemperatuur is vrij constant en ligt zo grofweg rond de 30 graden maar dat kan natuurlijk per gebied en hoogteligging afwijken.

Taal
Somalisch is de officiële taal. Daarnaast wordt er ook Arabisch, Italiaans en Engels gesproken, de laatste twee vooral omdat Somalië vroeger een kolonie van de betreffende staten is geweest.

Godsdienst
De Somaliërs zijn hoofdzakelijk soennitische moslims en zijn bekend om het veelvuldige vrouwenbesnijdenis.

Geschiedenis
In het verleden is Somalië gekoloniseerd geweest door Italië en Groot-Brittannië, te weten Italiaans Somaliland respectievelijk Brits Somaliland (het laatste gebied betrof het aan Djibouti grenzende noordelijke gedeelte). In 1960 werd Somalië onafhankelijk.

Somalië heeft daarna een jarenlange burgeroorlog gekend plus een oorlog met buurland Ethiopië. Redenen waarom nogal wat Somaliërs elders een goed heenkomen hebben gezocht.

Een zeer bekende Somalische vluchteling die in Nederland is terechtgekomen is Ayaan Hirsi Ali.

Post Reply