Over Afghanistan

Het reisForum met alle info over reizen en vakantie! Met name over het aanvragen van een visum voor Turkije of een ESTA voor Amerika.
Post Reply
Chantal
Posts: 4
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Over Afghanistan

Post by Chantal »

Afghanistan is een zeer bergachtig land gelegen in Centraal-Azië.

Inwoners en oppervlakte
Het aantal inwoners wordt geschat op bijna 29 mljoen. De oppervlakte bedraagt 647.500 vierkante kilometer. Hierdoor is de bevolkingsdichtheid circa 44 personen per vierkante kilometer.

Hoofdstad is Kaboel.

Ten westen van Afghanistan ligt Iran, ten noordwesten Turkmenistan, ten noorden Oezbekistan, ten noordoosten Tadzjikistan, in het uiterste noordoosten China en in het oosten en zuiden Pakistan.

Afghanistan ligt rondom de 65-e graad oosterlengte en de 35-e graad noorderbreedte.

Afghanistan betekent letterlijk 'het land van de Afghanen', maar er bestaat eigenlijk geen gemiddelde Afghaan: tientallen etnische volkeren met eigen talen en culturen leven in het gebied.

Landschap
Een bekend gebergte is de Hindu Kush waarvan de hoogste toppen boven de vijfduizend meter reiken en die Afghanistan van west naar oost doorsnijdt. Zeer bekend is de Khyber Pas die de doorgang vormt naar het oostelijke buurland Pakistan. In het uiterste noordoosten vindt men een smalle strook Afghaans gebied, de Wakhan-strook. Deze ligt ingeklemd tussen Tadzjikistan in het noorden, Pakistan in het zuiden en China in het oosten. Indertijd in de 19e eeuw hebben de toenmalige kolonisatoren van de omliggende gebieden - Rusland en Groot-Brittannië - dit smalle gebied aan Afghanistan toebedeeld om te voorkomen dat men aan elkaar zou grenzen en er wellicht schermutselingen tussen beide grootmachten zouden uitbreken. Aan de westelijke zijde van de Wakhan-strook ligt ook de hoogste berg van Afghanistan, de Noshaq die 7485 meter hoog is.

De hoofdstad Kaboel ligt aan de gelijknamige rivier in het oostelijk deel van het land. Andere bekende steden zijn Herat in het westen, Mazar-e Sharif in het noorden en Kandahar in het zuiden. In laatstgenoemde regio vindt men ook de rivieren Helmand en Tarnak; tevens is dit gebied verhoudingsgewijs minder hoog dan de rest van het land.

Taal
De vele Afghaanse volkeren spreken meestal ieder ook hun eigen taal. Toch hebben een tweetal talen duidelijk de overhand. De drie meest gesproken talen zijn:
Dari: 50% (dit is een Iraanse taal)
Pashtoe: 35%
Turkse talen: 11%
Veel Afghanen spreken behalve hun eigen taal ook nog een andere taal, bijvoorbeeld behalve Pashtoe ook Dari of iets dergelijks.

Godsdienst
Afghanistan is bijna in zijn geheel een islamitisch land. Daarbinnen is de soennitische richting overheersend, deze wordt door 84% van de bevolking aangehangen; de sjiïtische richting wordt door 15% van de bevolking beleden.
De wijze waarop de islamitische Afghanen hun geloof beleven varieert van orthodox tot zeer orthodox (de Taliban).

Ten tijde van het bewind van de Taliban (1994-2002) ging het er erg streng aan toe in Afghanistan. De Taliban was ontstaan uit religieuze studenten die op een zeer strikte wijze een islamitische staat wilden vestigden.

Zo moesten vrouwen geheel gesluierd zijn (de zogeheten boerka), muziek mocht niet worden beluisterd, het favoriete vliegeren mocht niet worden beoefend, de sharia - de islamitische wetgeving - werd zeer streng toegepast (steniging bijvoorbeeld) en afgoderij werd fanatiek bestreden (zo werden de eeuwenoude, levensgrote Boeddhabeelden van Bamiyan vernietigd).

Post Reply