Wie zijn arbeiders?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Wie zijn arbeiders?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 4:11 pm

Een arbeider wordt in de theorie van marxisme gedefinieerd vanuit de positie die hij/zij inneemt ten opzichte van de productiemiddelen.

Definitie arbeider
Een arbeider is iemand die
- geen controle over de productiemiddelen heeft;
- geen productiemiddelen bezit;
- gedwongen is zijn/haar arbeid te verkopen in ruil voor loon aan degene die de productiemiddelen bezit en/of controleert.

Daarnaast moet diegene vervolgens dezelfde belangen hebben als de anderen die ook hun arbeid moeten verkopen in ruil voor loon. Vervolgens kan deze persoon ook tot de arbeidersklasse behoren.

Arbeiders hebben geen kapitaal
Arbeiders hebben geen kapitaal of investeringen zoals de kapitalisten. Arbeiders kunnen enkel de eindjes aaneen knopen door hun arbeidskracht te verkopen voor een loon. Sommige arbeiders kunnen misschien een aantal aandelen bezitten, maar ze zullen nog steeds moeten werken om voldoende inkomen te verkrijgen. Werklozen en deeltijdse arbeiders behoren nog steeds tot de arbeidersklasse - het is de fout van het systeem dat ze het recht op werk niet verkrijgen.

Post Reply