Wat is islamofobie?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is islamofobie?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 4:26 pm

Islamofobie is een term die haat en geweld tegen de islam en moslims aanduidt.

Islamofobie is een reeds lange tijd bestaande term die vooral in de Franstalige literatuur voorkomt. De term is in 2004 ver-Nederlandst door Anja Meulenbelt die de 'ph' door een 'f' heeft vervangen.

Islamofobie is geen xenofobie. Xenofobie is namelijk de angst voor de vreemde, maar de moslim is geen vreemde meer in het westen. Al tijdens de Kruistochten creëerde men een bepaald beeld van “de Moor”. De moslim wordt gezien als het alter ego van de westerling. Hij is alles wat de westerling niet is: primitief, heel religieus, niet democratisch, sensueel. De media bieden hier ook een kader voor: denk maar aan de idee van een “clash of civilizations” of de manier van debatteren over ‘de islam’ in kranten en op tv. Alles wordt uitvergroot en gezien als een cultureel conflict tussen westerlingen en niet-westerlingen. Islamofobie volgt dus een maatschappelijke tendens. Het heeft te maken met een reeks associaties waarop je je eigen identiteit bouwt. En dit wordt in de maatschappij constant herhaald in verschillende contexten, zowel impliciet als expliciet.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest