Profiel Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Profiel Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 3:19 pm

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse politieke partij van liberale huize.

Ontstaansgeschiedenis
Zij is in 1948 opgericht als gevolg van het samengaan van de PvdV (Partij van de Vrijheid) en het Comité-Oud. Laatste was een afsplitsing van de Vrijzinnig-Democratische Bond die in Partij van de Arbeid was opgegaan en waarvan dit comité vond dat deze te sociaal-democratisch was geworden.

Ideologie en wijze van politiek bedrijven
De VVD kan als een rechtse partij worden gekenschetst waarbinnen diverse vleugels bestaan zij het dat deze niet sterk zijn uitgekristalliseerd en weinig in conflict geraken met de andere vleugels.

In haar bestaan heeft de VVD zich dikwijls opgeworpen als de partij die staat voor orde en gezag. Ook wil zij de rol van de overheid in het publieke leven beperken waarbij zij de nadruk legt op de individuele verantwoordelijkheid van de burgers..

De VVD heeft vrij vaak deelgenomen aan de regering maar nog geen enkele maal de premier geleverd, wel een aantal malen de vice-premier.

Politieke geschiedenis
Leidde de VVD in de eerste 25 jaar van haar politieke bestaan een tamelijk rustig leven (zij was toen ook nog maar tamelijk klein), dat veranderde in de jaren zeventig. Het waren de jaren van de polarisatie tot uiting komend in het centrum-linkse Kabinet-Den Uyl waarin links domineerde en waarbij zowel linkse als rechtse partijen in zetels stegen.

VVD-leider Hans Wiegel lag regelmatig in de clinch met PvdA-leider Joop Den Uyl (wat niet wegnam dat zij in het alledaagse, informele leven goed met elkaar overweg konden).

Nadat deze regering vlak voor het einde was gestruikeld over de grondpolitiek en er een recordlange formatiepoging tussen PvdA en CDA had plaatsgevonden die uiteindelijk was mislukt vonden VVD en CDA elkaar zeer snel en was het Kabinet-Van Agt I een feit. Hans Wiegel werd daarin vice-premier en kon het goed vinden met CDA-premier Dries van Agt (wat niet het geval was tussen laatstgenoemde en de voorgaande PvdA-premier Joop den Uyl, mede de reden waarom de formatie tussen CDA en PvdA was mislukt).

Van 1982 tot 1989 werkte de VVD met het CDA weer samen (Kabinet-Lubbers I en Kabinet-Lubbers II). Het was de tijd dat de overheidsfinanciën op orde gesteld moesten worden omdat de staatsschuld torenhoge niveaus had bereikt en de jaarlijkse grote financieringstekorten deze alleen maar verder deden stijgen.

Haar weerzin tegen de PvdA (en omgekeerd) werd begraven toen zij in 1994 voor het eerst in haar bestaan samen met deze partij (en D66) de regering vormde (Kabinet-Kok I). Dat bleek zo goed te bevallen (ook het aantal zetels steeg flink tot het record van 38, mede dankzij het markante optreden van fractievoorzitter Frits Bolkestein) dat zij vier jaar later in 1998 opnieuw met de PvdA (en D66) in zee ging (Kabinet-Kok II). Weliswaar verliep de samenwerking met de PvdA in dat tweede kabinet minder naar wens maar dat was niet de (eerste) oorzaak om na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 niet meer met de PvdA te gaan regeren; de oorzaak was gelegen in het toen totaal verandere politieke landschap door de enorme verkiezingswinst van de LPF enerzijds en de dramatische terugval van de 'Paarse' partijen (dat wil zeggen de voormalige coalitiepartners PvdA, VVD en D66) anderzijds.

Dit kunstje herhaalde de VVD wederom met Rutte II. Toen regeerde de VVD met PvdA, maar dan zonder D66.

Bekende VVD'ers
Een selectie van de bekendste VVD'ers: Gijs van Aardenne, Jozias van Aartsen, Hans van Baalen, Frits Bolkestein, Heleen Dupuis, Wim van Eekelen, Molly Geertsema, Leendert Ginjaar, Frank de Grave, Laetitia Griffith, Ayaan Hirsi Ali, Pieter Hofstra, Hans Hoogervorst, Theo Joekes, Annemarie Jorritsma, Henk Kamp, Chris van der Klaauw, Frits Korthals Altes, Neelie Kroes, Ed Nijpels, Ivo Opstelten, Pieter Oud, Arie Pais, Johan Remkes, Harm van Riel, Koos Rietkerk, Uri Rosenthal, Mark Rutte, Melanie Schultz van Haegen, Haya van Someren, Dirk Stikker, Erica Terpstra, Henk Vonhoff, Joris Voorhoeve, Frans Weisglas, Hans Wiegel en Gerrit Zalm.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest