Wat is een encyclopedie?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een encyclopedie?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 2:34 pm

Een encyclopedie betreft een systematisch overzicht van de beschikbare kennis.
Tot circa 1990 verschenen encyclopedieën hoofdzakelijk in boekvorm, sinds die tijd is men steeds meer overgegaan op een presentatie per computer.

Een enclopedie bestaat in hoofdzaak uit tekst maar daarnaast vindt men dikwijls ook foto's en tekeningen en bij encyclopedieën in computervorm ook film- en geluidsmateriaal.

Diegenen die encyclopedieën samenstellen worden encyclopedisten genoemd.

Over het algemeen worden encyclopedieën door beroepskrachten samengesteld; de redactie trekt daarvoor specialisten aan die ieder voor zich een gedeelte van de encyclopedie voor hun rekening nemen.

Er bestaan ook encyclopedieën van amateurs die door vrijwilligers worden bijgehouden. Denk aan Wikipedia-encyclopedie (zie verder de betreffende paragraaf hieronder).

De hoeveelheid kennis die de diverse encyclopedieën presenteren kan verschillen. De ene is uitputtender dan de andere en naast de algemene encyclopedieën die een overzicht geven van alle kennis zijn er ook encyclopedieën die zich richten op bepaalde gebieden van kennis, bijvoorbeeld op die van de religie of de medische wetenschap.

Wikipedia
In 2001 is deze bekende internetencyclopedie in diverse talen waaronder de Nederlandse van start gegaan: Wikipedia.

Overzicht bekende andere encyclopedieën
- Encyclopaedia Britannica (Engels)
- MSN Encarta (Engels)
- MSN Encarta Winkler Prins (Nederlands)

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is Wikipedia?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 4:16 pm

Wikipedia is een internetencyclopedie die voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen aan mag meewerken. Uitgangspunten zijn objectiviteit, relevantie en collegialiteit.

In 2001 kwam de eerste Wikipedia op het internet, een Engelstalige, al spoedig gevolgd door die in andere talen waaronder een Nederlandstalige, eveneens in 2001.

Deze encyclopedieën probeert men zoveel mogelijk met elkaar te verbinden door middel van doorverwijzingen naar soortgelijke artikelen in andere talen.

Wikipedia werkt op basis van het wiki-principe, een eenvoudige programmeertaal door middel waarvan iedereen wijzigingen kan aanbrengen.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests