Soorten fascistische groeperingen

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Soorten fascistische groeperingen

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:03 pm

Fascistische groeperingen zijn in de 20ste en 21ste eeuw ontstane politieke bewegingen die politiek als uiterst rechts kunnen worden gekenmerkt en die zich in de regel anti-democratisch opstellen en dikwijls gewelddadig zijn. Voorts zijn zij ook vaak discriminerend ten aanzien van allerlei groepen mensen maar dat verschilt per fascistische groepering en stroming.

Er zijn drie soorten fascistische groeperingen:
- fascisme - met name dat van dictator Benito Mussolini van Italië en dictator Francisco Franco van Spanje;
- nazisme - van dictator Adolf Hitler van Duitsland;
- rechts-extremisme - hiermee wordt het extreem-rechtse gedachtegoed van na de Tweede Wereldoorlog aangeduid.

Post Reply