Wat is Indymedia?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is Indymedia?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:35 pm

Indymedia is een 'open publishing' website waarop iedereen zijn berichten, actieverslagen of mening kan posten. Het is inmiddels een wereldwijd netwerk met lokaal en thematisch ingerichte informatie die je niet op CNN aantreft.

Indymedia draagt bij aan de vrijheid van meningsuiting en is een netwerk van onafhankelijke alternatieve mediacollectieven, ontstaan tijdens de anti-globaliseringprotesten van 1999 tegen de WTO in Seattle. Sindsdien zijn overal ter wereld onafhankelijke media centra's ontstaan, als kanaal voor berichtgeving vanuit de buik van socialisten, anti-globaliseringbeweging, anders-globaliseringbeweging, maatschappelijke activisten, milieu activisten, antifascisten, feministen, mensenrechten activisten, lokale actievoerders en anderen. Indymedia werkt volgens een 'open posting' principe, wat betekent dat iedereen zonder controle en censuur nieuws kan posten.

Inymedia heeft door het format en de gebruiksvriendelijkheid het potentieel om uit te groeien tot een echt activistisch massamedium, een medium met invloed. En een medium waarbij, om Baudrillard te parafraseren, de massa niet zwijgt maar deelneemt.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest