Hoe snel gaat integratie?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Hoe snel gaat integratie?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:32 pm

Bij integratie gaat het er om dat alle burgers zich gezamenlijk inspannen om een gemeenschappelijke cultuur te ontwikkelen naar de waarden die in de grondwet zijn verwoord en de normen die in die grondwet zijn geregeld.

Het is duidelijk dat niet iedereen op dezelfde manier en in het zelfde tempo dat leerproces doormaakt. Daarvoor is de feitelijke ongelijkheid te groot. Mensen met grote materiële zorgen, met een laag opleidingsniveau, met een zwakke maatschappelijke positie zullen bij die integratie steun vanuit overheid en bevolking nodig hebben.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest