Profiel Christen Democratisch Appèl (CDA)

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 12:59 am

Profiel Christen Democratisch Appèl (CDA)

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 10:56 am

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) is een Nederlandse politieke partij die behoort tot de christen-democratie en die opereert vanuit het politieke centrum.

Ontstaansgeschiedenis
Op 11 oktober 1980 is zij als fusiepartij opgericht. In dat jaar gingen de katholieke KVP (Katholieke Volkspartij), de overwegend gereformeerde ARP (Anti-Revolutionaire Partij) en de overwegend hervormde CHU (Christelijk-Historische Unie) op in het CDA. Deze drie partijen worden ook wel de 'bloedgroepen' van het CDA genoemd waarnaar nog enigszins wordt gekeken bij de interne verdeling van politieke functies.

Ideologie en wijze van politiek bedrijven
Het CDA is een confessionele partij waarbij het evangelie voor haar richtinggevend is maar heeft zich niet verbonden aan bepaalde belijdenisgeschriften. Om lid te worden van het CDA is het geen vereiste dat men kerkelijk is of het christelijk geloof aanhangt, wel dat men kan instemmen met bovengenoemd richtsnoer dat nader is uitgewerkt in de volgende vier uitgangspunten: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid.

Het CDA en haar voorlopers werden en worden door andere meer ter linker- of ter rechterzijde van het politieke midden opererende partijen wel eens verweten dat zij geen duidelijke politieke keuzes zou maken. Het CDA meent er echter goed aan te doen politiek te bedrijven door wat men zou kunnen omschrijven als de 'gulden middenweg te bewandelen'. De vroegere CDA-bewindsman Dries van Agt omschreef dit zo: "wij buigen niet naar links en wij buigen niet naar rechts".

Zoals elke partij zijn politieke vleugels heeft heeft het CDA deze ook maar zijn deze bij die partij van meer belang omdat zij bepalend kunnen zijn met welke politieke partij(en) uit welke politieke hoek men een coalitie wenst aan te gaan.

Tot 1994 hebben het CDA of één of meer van zijn voorgangers altijd zitting gehad in de regering. Dikwijls hebben het CDA en haar voorlopers ook de premier geleverd. Zo zijn Dries van Agt, Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende CDA-premiers geweest.

Politieke geschiedenis
Van 1982 tot 1994 heeft het CDA in de persoon van Ruud Lubbers onafgebroken de premier geleverd. Het was de tijd dat er (zeer) grote bezuinigingen plaats moesten vinden wat op het nodige verzet kon rekenen maar waarin Lubbers en zijn medebewindslieden toch zeker voor een vrij groot deel wisten te slagen. Lubbers die bekend stond als een 'no-nonsense'-premier wist ook veel kiezers aan te trekken die voorheen geen CDA stemden maar dit nu wel deden. Hierdoor wist het CDA dat sinds 1967 (in de vorm van haar voorlopers) al aan het afkalven was in 1986 zeer sterk terug te komen en een zeteltal te behalen van 54. Ook in 1989 wist zij dit aantal te handhaven maar de verkiezingen van 1994 verliepen desastreus toen het CDA twintig zetels terugviel en op een aantal van 34 uitkwam. Enerzijds kwam dit door de nieuwe lijsttrekker Elco Brinkman die Lubbers zou opvolgen maar die niet helemaal van voldoende kaliber was en al dan niet opzettelijk bij de verkiezingscampagne ook nogal eens voor de voeten werd gelopen door Lubbers, anderzijds door voorgestelde bezuinigingsideeën op het gebied van de ouderdomsfinanciën wat tot veel ongerustheid bij de ouderenbonden leidde en er de oorzaak van was dat er specifieke ouderenpartijen in het parlement hun intrede deden wat ten koste ging van het CDA.
Tijdens de zogeheten Paarse Coalitie van 1994 tot 2002 was het CDA veroordeeld tot een oppositionele rol die zij slechts met moeite wist te vervullen omdat veel 'paars' beleid in wezen ook haar eigen beleid had kunnen zijn. Het CDA kon dan ook geen munt slaan uit haar oppositierol en zakte nog verder terug naar 29 zetels.

Ook had het CDA te kampen met een fractievoorzitter die niet capabel genoeg werd bevonden, Enneüs Heerma die Brinkman was opgevolgd. Heerma gaf (mede) daarom het stokje over aan Jaap de Hoop Scheffer die wat meer uit de verf wist te komen. Uiteindelijk moest ook hij in 2001 het veld ruimen omdat de prognoses voor het CDA ongunstig verliepen en hij in aanvaring kwam met partijvoorzitter Marnix van Rij. Jan Peter Balkenende werd daarop fractievoorzitter en bleek beter te bevallen, ook bij de kiezers; mede vanwege de moord op LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn waardoor het CDA door veel kiezers als een veilige haven werd ervaren maakte zij onder de leiding van Balkenende in 2002 een come-back naar 43 zetels en wist zij bij de nieuwe verkiezingen in 2003 die nodig waren geworden vanwege allerlei onenigheden bij coalitiegenoot LPF waardoor het Kabinet-Balkendende I plofte, haar zetels vast te houden en zelfs enigszins te verhogen tot een aantal van 44. Na eerst maandenlang tevergeefs onderhandeld te hebben met de grote winnaar van deze verkiezingen de PvdA kwam er een coalitie tot stand tussen CDA, VVD en D66 die kon bogen op een nipte parlementaire meerderheid van drie zetels, het Kabinet-Balkenende II. Na Balkenende II volgde nog Balkenende III en zelfs IV. Dit deed de partij geen goed. Sindsdien speelt de partij geen serieuze rol meer in de politiek.

Bekende CDA'ers
Uit de veelheid van bekende CDA'ers hier een selectie van de allerbekendste: Wim Aantjes, Dries van Agt, Wil Albeda, Frans Andriessen, Agnes van Ardenne, Jan Peter Balkenende, Ben Bot, Gerrit Braks, Elco Brinkman, Hans van den Broek, Gerrit Brokx, Piet Bukman, Wim van de Camp, Wim Deetman, Kees van Dijk, Piet Hein Donner, Camiel Eurlings, Kathleen Ferrier, Willem de Gaay Fortman, Til Gardeniers, Pieter van Geel, Aart Jan de Geus, Bert Haars, Sybrand van Haersma Buma, Enneüs Heerma, Ernst Hirsch Ballin, Maria van der Hoeven, Jaap de Hoop Scheffer, Alis Koekkoek, Jan de Koning, Jeltien Kraaijeveld, Roelof Kruisinga, Gerd Leers, Hannie van Leeuwen, Ruud Lubbers, Hanja Maij(-Weggen), Hester Maij, Wim Mateman, Clémence Ross, Pieter Omtzigt, Onno Ruding, Fons van der Stee, Piet Steenkamp, Mirjam Sterk, Sjaak van der Tak, Cees Veerman, Gerda Verburg, Maxime Verhagen, Bert de Vries, Tjerk Westerterp, Joop Wijn, Anton Zijderveld en Jelle Zijlstra.

Post Reply