Profiel ChristenUnie

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Profiel ChristenUnie

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 11:38 am

De ChristenUnie is een Nederlandse politieke partij op orthodox-protestantse grondslag.

Ontstaansgeschiedenis
Zij is op 22 januari 2000 ontstaan uit twee al langer bestaande partijen die op dezelfde basis opereerden, het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF).

Ideologie en wijze van politiek bedrijven
De ChristenUnie is niet gemakkelijk in te passen in het politieke spectrum daar haar diverse partijstandpunten van links tot rechts uitwaaieren. Op grond van haar sociaal-economische punten zou men haar ter linkerzijde van het CDA kunnen neerzetten. Ethisch gezien is zij duidelijk een conservatieve partij en werkt zij vaak samen met de aan haar verwante SGP; zo opteert zij tegen de legalisering van abortus, euthanasie en prostitutie en is zij voorts een tegenstander van het homohuwelijk en de vrije verspreiding van pornografie.
De ChristenUnie staat kritisch tegenover de Europese Unie; zij is wel voor Europese samenwerking maar met behoud van de nationale identiteit; zo is zij bijvoorbeeld tegen een Europese Grondwet.

Politieke geschiedenis
Daar de ChristenUnie nog maar een pril bestaan kent en weinig turbulents heeft meegemaakt is daar (nog) niet veel over te schrijven.
Een uitzondering daarop vormt de eertijds gedane negatieve uitspraak van het Tweede-Kamerlid Leen van Dijke (dit deed hij nog in zijn hoedanigheid als RPF'er) over homofilie wat tot de nodige maatschappelijke beroering leidde maar wat hoofdzakelijk toch op het conto van de betreffende persoon neerkwam.

Van Dijke had namelijk in een in 1996 gehouden interview met een weekblad over dit onderwerp gezegd dat hij het verkeerd vond dat christenen gradaties zouden aanbrengen in de geboden van God en daarbij zich afgevraagd waarom een homoseksueel beter zou zijn dan een dief waarmee hij wilde aangeven dat bijvoorbeeld zoiets als belastingfraude in christelijke kringen minder erg zou worden gevonden dan homoseksualiteit.
Deze uitspraak viel verkeerd bij de andere politieke partijen, met name bij Boris Dittrich van D66 die zelf homoseksueel is. De opschudding die dit met zich meebracht leidde ertoe dat alhoewel Van Dijke vrij snel na het gewraakte interview verklaarde niet de bedoeling te hebben gehad homofielen te kwetsen diverse belangenorganisaties tegen Van Dijke toch een strafklacht indienden waartegen hij tot bij de Hoge Raad moest procederen om uiteindelijk in 2001 van discriminatie te worden vrijgesproken. Begin 2005 verklaarde D66 in het op dat moment gehouden debat over de grondrechten dat zij nu anders, dat wil niet zeggen niet negatief, over de destijds geuite uitspraak van Van Dijke zou hebben geoordeeld, hetgeen bij Van Dijke de reactie uitlokte dat hij vanwege alle commotie die hij had meegemaakt excuses van D66 wel op zijn plaats vond.

Bij de totstandkoming van de ChristenUnie werd Leen van Dijke ook de eerste fractievoorzitter, een functie die hij echter voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 overdroeg aan Kars Veling maar wel beschikbaar bleef voor het kamerlidmaatschap. De verkiezingen viel teleurstellend voor de ChristenUnie uit want zij verloor één zetel, procentueel erg veel voor een kleine partij. Omdat men Kars Veling niet helemaal de juiste persoon achtte om deze partij te leiden werd vervolgens André Rouvoet fractievoorzitter. Weliswaar verloor de partij onder zijn leiding bij de daarop volgende Tweede-Kamerverkiezingen van 2003 nog een zetel maar werd hem dat niet aangerekend. Rouvoet bewees het fractievoorzitterschap goed te kunnen behartigen en zelfs werd hij door de parlementaire pers tot politicus van het jaar 2004 uitgeroepen.

Grappig (al zullen de betrokken benadeelden dit anders ervaren) is nog om te vermelden dat de in 2002 in de Tweede Kamer gekozen politica Tineke Huizinga wel de 'femme fatale' van de ChristenUnie wordt genoemd, een bijnaam die zij verkregen heeft doordat dat zij door voorkeurstemmen tot twee keer toe hoger geplaatste ChristenUniërs, waaronder de al eerder genoemde Leen van Dijke, van hun zetel in de Kamer verdrong.

Na verkiezingswinst in 2006 kwam ChristenUnie met Rouvoet in een coalitie van het CDA en de PvdA terecht. Hierna raakte de partij snel in vergetelheid.

Bekende ChristenUniërs
Vroeger had ChristenUnie nog bekende mensen. Denk aan Leen van Dijke, Tineke Huizinga, Piet Jongeling *), Meindert Leerling, Yvette Lont, Eimert van Middelkoop, André Rouvoet, Gert Schutte, Egbert Schuurman en Kars Veling.

Noot *): Piet Jongeling was een bekend GPV-lid en was reeds overleden voordat de ChristenUnie werd opgericht.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests