Wie vormen de arbeidersklasse?

Politieke, maatschappij, milieu, samenleving, mens en dier.
Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wie vormen de arbeidersklasse?

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 11:24 pm

Alle arbeiders samen vormen de arbeidersklasse.

Of iemand bij de arbeidersklasse hoort is objectief vast te stellen. Het probleem zit hem in de subjectieve factor. Iemand kan objectief gezien wel een arbeider zijn, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat diegene zichzelf ook ziet als arbeider. Of nog extremer, zich als deel ziet van de arbeidersklasse.

Het klassieke voorbeeld van de arbeider is de blue-collar worker uit de Chorus fabrieken. Een piloot op een 747 is echter ook een arbeider (wel met een zeer goed betaalde baan, en ook zij staken soms), een leraar is ook een arbeider, een schoonmaakster ook, een telefoniste ook enz. Het loon is dus niet doorslaggevend en ook niet de zienswijze (subjectieve) factor van de werkende in kwestie. Het gaat zuiver om de objectieve relatie met de productiemiddelen. De arbeidersklasse bestaat niet enkel uit fabrieksarbeiders die handenarbeid verrichten; het is de grote meerderheid van de bevolking die leven door hun arbeidskracht te verkopen. Als we spreken over de arbeidersklasse bedoelen we zowel de arbeiders als de bedienden.

Klasse in de arbeidersklasse
Het is zo dat de arbeidersklasse een klasse in zichzelf vormt. Pas wanneer de arbeidersklasse geen klasse voor zichzelf vormt zal ze in staat zijn de haar historisch toebehorende rol te spelen, namelijk de leiding op zich nemen.

Dit is voor Karl Marx de sleutelvraag. Om dit te doen moet de klasse zichzelf emanciperen.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests