Wat is een doorlopend krediet?

Forum over economische onderwerpen.
Post Reply
Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Wat is een doorlopend krediet?

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 7:49 pm

Bij een doorlopend krediet spreekt u met een geldverstrekker af dat u de beschikking krijgt over een bepaalde kredietruimte. Binnen deze ruimte mag u, zonder toestemming vooraf, geld opnemen. Er is altijd een verplichting tot aflossing van uw lening, echter mag het bedrag wederom opgenomen worden. Maandelijks betaalt u ofwel een vast bedrag terug (doorgaans 2% van de kredietlimiet, lager is echter vaak mogelijk) of een variabel bedrag (bijvoorbeeld 2% van het opgenomen saldo met een minimum van bijvoorbeeld €50). De rente betaalt u alleen over het opgenomen saldo en is altijd variabel. Voor deze lening is geen onderpand vereist.

Een doorlopend krediet is handig als u denkt voor onverwachte gebeurtenissen te komen staan: u moet plotseling naar het buitenland voor een ziek familielid, de waterleiding lekt of uw vakantie valt duurder uit dan gepland. In de offerte ziet u de theoretische looptijd: de bank gaat ervan uit dat u het totale bedrag in één keer opneemt, het rentetarief niet wijzigt, dat u de termijnbedragen betaalt en niet extra aflost of opneemt. Wordt de rente hoger, dan is het aflossingsdeel in uw maandbedrag kleiner, en dus de looptijd van de lening langer.

Het Bureau voor de Krediet Registratie (BKR) te Tiel registreert alle consumptieve leningen en postpaid GSM abonnementen van consumenten in Nederland. Alle kredietverstrekkers zijn vanuit de Autoriteit Financiële Mededinging (AFM) verplicht lid van deze stichting. In het geval dat u een geldlening aanvraagt die aan de voorwaarden BKR voldoet dan dient men een zogenaamde BKR-toetsing uit te voeren. Hierbij gaat de geldverstrekker na hoeveel schuld u eventueel nog hebt inzake andere consumptieve kredieten én men gaat na hoe het afbetalingsgedrag in het verleden is geweest. Indien men bijvoorbeeld afbetalingsproblemen heeft gehad dan spreken we over het lenen met negatieve bkr codering. Indien men meer dan € 500 à € 750 wil lenen voor een periode langer dan 3 maanden en de aanvraag geschiedt door een natuurlijk persoon (dus niet door een bedrijf), dan wordt men getoetst bij het BKR.

Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Voordelen doorlopend krediet

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 7:53 pm

Het grote voordeel van een doorlopend krediet ten opzichte van een leenvorm als een persoonlijke lening is de flexibiliteit. U spreekt immers een bepaalde kredietruimte af: u hoeft het bedrag niet in 1 keer op te nemen of te besteden en u betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Hoewel er altijd een aflossingsschema wordt afgesproken kunt u reeds gedane aflossingen weer boetevrij opnemen. Dit betekent dat u in krappere tijden uw aflossingsverplichtingen geheel kunt opschorten en in betere tijden extra aflossingen kunt doen. Hierdoor heeft u rechtstreeks zelf invloed op de hoogte van uw maandlasten van het doorlopende krediet.

Bij een gemiddelde consumptieve lening worden uw maandlasten bepaald door de combinatie rentekosten en aflossingen. Hoe hoger uw rente is, hoe hoger uw maandlast zal zijn. Zoals eerder opgemerkt kan u uw volledige maandlast bij een doorlopend krediet compenseren: door het wederom opnemen van zowel de rente als aflossingen kan u uw gehele maandlast terugbrengen tot nul. Dit kan echter tijdelijk totdat uw bestedingsruimte volledig op is. Daarnaast worden er bij doorlopende kredieten lagere rentepercentages gehanteerd dan bijvoorbeeld bij persoonlijke leningen.

Nog meer voordelen doorlopend krediet : aangezien een gemiddeld doorlopend krediet langer ‘duurt’voordat het afgelost is ten opzichte van een standaard persoonlijke lening, worden er lagere rentepercentages gehanteerd. Er zijn geldverstrekkers waarbij men alleen maar de rente hoeft te betalen; aflossingen worden niet verplicht gesteld.

Een doorlopend krediet geeft u veel flexibiliteit: u kunt meer geld opnemen wanneer u dat nodig hebt en minder of niet aflossen indien het niet uitkomt. Andersom geldt dat u indien u financieel wat ruimer komt te zitten, boetevrij meer kan aflossen waardoor u een lager rentebedrag zal moeten betalen. Onverwachte uitgaven of hogere uitgaven, of zelfs onverwachte inkomsten kunt u zo goed besteden. Een doorlopend krediet heeft echter ook nadelen.

Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Nadelen doorlopend krediet

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 7:54 pm

De enorme flexibiliteit van een doorlopend krediet is naast het grote voordeel ook een groot nadeel. Door het bieden van de mogelijkheid om eenmaal afgeloste bedragen kosteloos weer op te nemen, kan het voorkomen dat er helemaal niet meer afgelost wordt. Toch is het zo dat elke lening ooit weer afgelost moet worden, dus ook een doorlopend krediet. Indien er niet afgelost wordt, kan de schuldenlast toenemen tot het maximale bedrag dat opgenomen kan worden en hierdoor zullen ook de rentekosten oplopen. U moet zich daar bewust van zijn.

Lenen kost geld
Deze bekende spreuk is de absolute waarheid. Indien u besluit - voor welk doel dan ook - een lening af te sluiten, dan moet u daarvoor een vergoeding betalen in de vorm van rente. Hoe hoger uw lening is, hoe hoger uw totale rentekosten worden (hoewel u rentepercentage meestal lager wordt bij een hoger leenbedrag). Indien u niets leent, dan bent u vanzelfsprekend geen rentekosten kwijt. In onze consumptiemaatschappij - zeker in de huidige tijd - wordt je echter gebombardeerd met reclame-uitingen om spullen en diensten aan te schaffen, variërend van auto’s tot aan vakanties, van woningen tot aan interieurs. Waar men vroeger spaarde tot men met eigen middelen een auto aan kon schaffen, is het nu volstrekt geaccepteerd om 100 % financieringen en zelfs hoger af te sluiten om een dergelijk item aan te schaffen. Hierdoor worden goederen ook voor mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen toch bereikbaar.

Verstandig
Stel, u gaat een nieuwe caravan kopen: stapt u dan bij de eerste de beste dealer naar binnen, zoekt een mooi caravan uit en betaalt u dan direct de vraagprijs? Waarschijnlijk niet: de meest logische stappen zijn dat iemand zich eerst oriënteert. Wat zijn de eigen wensen en eisen, dan gaat u op bezoek bij meerdere dealers om te kijken naar de voorraad en vrijblijvend te luisteren naar de adviezen, dan gaat u waarschijnlijk via internet allerlei gespecialiseerde websites bekijken en tenslotte vraagt u hier en daar prijzen en offertes aan. Uiteindelijk maakt u een keuze op basis van de beste match tussen uw wensen, eisen en financiële mogelijkheden en de aanbiedingen van de caravandealers. Verstandig: zo bespaart u tenslotte geld. Ook bij het afsluiten van leningen moet u dat doen: tenslotte kost de ene lening ook meer dan de andere en verschillen de voorwaarden onderling. Vraag daarom altijd meerdere offertes aan!

Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Maandlasten doorlopend krediet

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 7:58 pm

De laatste jaren schermen steeds meer doorlopend krediet aanbieders met lage maandlasten. Zo is het bij een aantal kredietaanbieders mogelijk om de eerste jaren (bijvoorbeeld 5) alleen maar de rente te betalen en daarna pas een percentage van de limiet of de openstaande schuld. Het probleem hierbij is echter dat hoe minder u per maand aflost, des te langer u vast zult zitten aan de lening. Hieronder kunt u een voorbeeld bekijken van de berekening van maandlasten. Ook interessant is het onderdeel over de onvermijdelijkheid van het aflossen van leningen en alles wat u moet weten over een overlijdensrisicoverzekering die u meestal gecombineerd moet afsluiten.

Aflossen
Ooit zal er een moment aanbreken dat het doorlopende krediet moet zijn afgelost. Afhankelijk van de geldgever is dat normaal gesproken tussen uw 65" en 75" jaar. De maatschappij zal meestal reeds zo'n vijf tot acht jaar eerder beginnen met het afbouwen van het doorlopend krediet Dit gebeurt dan op verschillende manieren, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en privé-omstandigheden Er zou bijvoorbeeld elk jaar een verlaging van de limiet met 20% toegepast kunnen worden.

Tot voor kort was het risico van overlijden bij een persoonlijke lening of een doorlopend krediet altijd 'gratis' gedekt, tenminste tot een bepaalde leeftijd en beneden een maximumbedrag dat afhankelijk van de geldgever uiteenloopt van € 10.000 tot onbeperkt. Als de kredietnemer overlijdt, wordt de schuld dan automatisch kwijtgescholden. Nabestaanden zitten dan niet opgezadeld met een schuld. Deze overlijdensrisicoverzekering wordt steeds vaker geschrapt. Dit drukt de tarieven, maar wie toch een overlijdensrisicoverzekering wil, kan uiteindelijk duurder uit zijn. Vindt u de dekking belangrijk, kijk dan naar de kleine lettertjes: wordt het hele bedrag kwijtgescholden of maar een deel? Welke uitsluitingen hanteert de geldgever (bijvoorbeeld geen kwijtschelding bij zelfmoord; of geen kwijtschelding als onregelmatigheden in de aflossing hebben plaatsgevonden; of geen uitsluiting als de kredietnemer geen goede gezondheid genoot bij het afsluiten van het krediet).

Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Verschil tussen doorlopend krediet en persoonlijke lening

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 7:58 pm

U heeft geld nodig om iets te gaan kopen of een schuld af te lossen of iets anders waar u geld voor nodig hebt. Daarbij kunt u kiezen tussen een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Maar wat is het verschil? Deze beide vormen van consumptief krediet zijn veruit de meest gebruikte. Elke vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen en de keuze voor een bepaalde vorm heeft alles te maken met het bestedingsdoel of -doelen van de geldlening, de persoonlijke financiële situatie en toekomstige financiële en persoonlijke omstandigheden. Om met een belangrijk verschil te beginnen: bij doorlopende kredieten hebt u lagere maandlasten en kunt u reeds gedane aflossingen weer kosteloos opnemen.

De algemene opvatting over een doorlopend krediet is dat je deze afsluit indien je niet zeker weet hoeveel het bestedingsdoel zal gaan kosten, zoals bijvoorbeeld bij de financiering van een verbouwing. Het zou zomaar kunnen dat u tijdens de verbouwing besluit om toch een houten vloer te nemen in plaats van laminaat, of bijvoorbeeld een grotere dakkappel. Een doorlopend krediet speelt hierop in door binnen de afgesproken kredietruimte een onbeperkte opnamemogelijkheden te bieden.

Bij een persoonlijke lening spreekt u met de geldverstrekker af dat u het geleende bedrag binnen een bepaalde termijn weer terugbetaalt, natuurlijk met een rentevergoeding. Deze termijn wordt bepaald door enerzijds de hoogte van het bedrag en anderzijds door de wensen van uzelf en van de geldaanbieder. Ook de levensduur van het product dat u wenst te kopen, speelt mee. Het grote voordeel van een persoonlijke lening is dat u deze gegarandeerd op een gegeven moment hebt afgelost.

Het bestedingsdoel is in feite doorslaggevend voor de keuze voor een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Voor een product dat u wilt aanschaffen waarvan u de exacte prijs en levensduur weet, is het handig om een persoonlijke lening af te sluiten. Echter kan het ook zijn dat u - naast bijvoorbeeld een auto - er ook over denkt om bijvoorbeeld een vakantie aan te betalen of andere nog onbekende uitgaven te gaan doen. In zo’n geval kan het dan toch handig en raadzaam zijn om een doorlopend krediet af te sluiten. Daarnaast hebben doorlopende kredieten als één van de voordelen dat het te hanteren rentepercentage vaak lager is dan bij persoonlijke leningen.

Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Voorwaarden doorlopend krediet

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 8:01 pm

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een doorlopend krediet af te kunnen sluiten? Zoals met elke consumptieve lening is hier de toetsing bij het Bureau voor de Krediet Registratie (BKR) te Tiel van groot belang. Bij een negatieve registratie (dan spreken we over een achterstandscode of bijzonderheidscode) is het veel lastiger om een doorlopend krediet af te kunnen sluiten. Natuurlijk wordt er niet alleen naar de BKR-registratie gekeken, aangezien een dergelijke registratie tot 5 jaar na aflossing van de lening zichtbaar blijft en er mogelijkerwijs forse wijzigingen plaats hebben gevonden in de financiële privé-situatie. Ook de hoogte van het gewenste doorlopende krediet is natuurlijk van groot belang. Vanzelfsprekend is het gemakkelijker om er een van €5000 te krijgen dan één van €50.000 bij dezelfde uitgangspositie.

Elke geldverstrekker hanteert bij het afsluiten van een doorlopend krediet zogenaamde algemene voorwaarden. Deze kleine lettertjes zijn van groot belang en gaan bijvoorbeeld over overlijdensrisicoverzekering of over looptijd of over rentestanden. Het is daarom van groot belang dat u de algemene voorwaarden altijd zo grondig mogelijk bestudeert. De meeste geldverstrekkers hanteren ongeveer dezelfde voorwaarden, echter kunnen er toch belangrijke kleine verschillen zijn.

Joshua
Posts: 9
Joined: Wed Jun 01, 2016 8:38 pm

Gevolgen negatieve BKR notering en alternatieven

Post by Joshua » Sat Jun 04, 2016 8:02 pm

Bijna elke lening aanvraag wordt getoetst bij het Bureau voor de Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR houdt van elke consument in Nederland bij wat voor consumptieve leningen men heeft afgesloten en hoe het afbetalingsgedrag is. Simpelweg betekent het - zeker in tijden van recessie, kredietcrisis en terughoudendheid van banken en overige financiers - dat indien men een negatieve BKR codering heeft het bijna onmogelijk wordt om een lening of doorlopend krediet af te sluiten. Natuurlijk spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol en hoe hoog de lening is die men wil en wat de terugbetaalcapaciteit is. In ieder geval blijft de toekenning van de lening een zaak van de financier.

Er zijn alternatieven voor een doorlopend krediet met BKR. Bijvoorbeeld een minilening, een voorschotlening of een creditcard aan.

Creditcard
Een andere vorm van een doorlopend krediet is een Creditcard. De ‘kredietkaart’ kan gebruikt worden in onder andere winkels en op het internet om aankopen en uitgaven te betalen, maar in feite voor te financieren waarbij in de maand daaropvolgend dit voorgeschoten bedrag automatisch geïncasseerd zal worden van de reguliere betaalrekening. De vergoeding hiervoor is een bepaalde (hoge) rente. U kunt een creditcard aanvragen bij Visa Mastercard.

Een creditcard heeft naast het feit dat het een verkapte vorm van doorlopend krediet is, nog meer voordelen. Met een creditcard bent u namelijk ook automatisch van een verzekering voorzien voor het beschadigen of verliezen van de spullen die u ermee hebt aangekocht. Ook is het één van de belangrijkste betaalmiddelen van het internet geworden en in tegenstelling tot bijvoorbeeld iDeal kunt u met een creditcard ook online wereldwijd aankopen doen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Visa Mastercard biedt verschillende vormen van creditcards aan zoals bijvoorbeeld Goldcards die weer een hoger krediet hebben.

Minilening
Een alternatief voor iemand die een negatieve BKR registratie heeft, maar toch wil lenen is de zogenaamde minilening of voorschotlening. Dit is een kortlopende lening van maximaal €500. Dit soort leningen vallen niet onder de BKR-voorwaarden. Deze BKR regels stellen namelijk dat een krediet minimaal €500 moet zijn, aan een natuurlijk persoon moet worden geleend en voor een periode van minimaal 3 maanden. Een minilening kent wel erg hoge kosten. Vaak wordt hierbij gesproken over woekerrentes.

Post Reply