Ondernemer worden? Hanteer 12 criteria!

Forum over economische onderwerpen.
Post Reply
Ursula
Posts: 8
Joined: Sun Sep 04, 2016 11:02 pm

Ondernemer worden? Hanteer 12 criteria!

Post by Ursula » Sun Jan 08, 2017 4:49 pm

Wie een succesvol bedrijf wil starten en leiden, moet vanaf het begin structureel werken. Het is niet alleen handig om tips te verzamelen, maar ook te denken over het belang van het bedrijf. Want zo wordt uw bedrijf succesvol. Richard Russell heeft twaalf criteria opgesomd in zijn artikel 'The Perfect Business'. Deze punten moet iedere ondernemer altijd in zijn achterhoofd hebben.

De twaalf criteria:

1) Bij het ideale bedrijf is 'de wereld' uw klant
- In plaats van dat uw producten of diensten enkel een lokale buurt of zelfs een hele stad bedienen, heeft u in het ideale geval de 'hele wereld' als potentiële klant.

2) Het product of de dienst kent een 'inelastische vraag'
- Inelastisch betekent simpelweg dat mensen uw product graag willen (of moeten) hebben en dat voor hen de prijs ervan van ondergeschikt belang is.

3) Het product kan niet gemakkelijk vervangen of nagemaakt worden
- Het product dient origineel te zijn of door copyrights, patenten of anderszins door competitieve voordelen beschermd te zijn.

4) Het ideale bedrijf heeft nauwelijks behoefte aan personeel
- Feitelijk geldt: hoe minder personeel, hoe beter. Denk aan bedrijven die vrijwel alle bedrijfsactiviteiten hebben uitbesteed, tot productie, marketing en facturering aan toe.

5) Het ideale bedrijf kent weinig overhead
- Er is geen duur kantoorpand nodig, geen grote hoeveelheden elektriciteit, geen noodzakelijk adverteren, geen juridische ondersteuning, geen dure werknemers en evenmin is sprake van noodzakelijke inventaris.

6) Het ideale bedrijf vereist geen grote investeringen in bijvoorbeeld machines
- In andere woorden, van 'gebonden kapitaal' is geen sprake.

7) Het ideale bedrijf kent een sterke vrije cashflow
- Van te ontvangen betalingen die pas ver in de toekomst plaatshebben is geen sprake.

8) Het ideale bedrijf kent relatief weinig overheidsbemoeienis en regulering
- Hoe minder bemoeienis hoe beter.

9) Het ideale bedrijf is makkelijk verplaatsbaar
- Wanneer u besluit dat u de wintermaanden toch liever in Zuid-Spanje dan in Nederland of België doorbrengt, is dit voor wat betreft het ideale bedrijf geen enkel probleem.

10) Een cruciaal en vaak 'vergeten' element: het ideale bedrijf biedt u intellectuele voldoening
- Wanneer sprake is van intellectuele voldoening, zult u merken dat u uw werkzaamheden voor uw bedrijf helemaal niet eens als werk ziet.

11) Het ideale bedrijf zorgt ervoor dat u veel vrije tijd heeft
- In andere bewoordingen, het is geenszins noodzakelijk dat u 12, 16 of zelfs 18 uur per dag 'werkt'. De vele 'vrije tijd' zorgt er vervolgens voor dat u tijd hebt om AAN uw bedrijf te werken, in plaats van genoodzaakt bent om IN uw bedrijf te werken. Bij tijdrovende beroepen als kapper of advocaat is dit vaak lastig te verwezenlijken tenzij men hiervoor mensen in dienst neemt.

12) Zeer belangrijk: bij het ideale bedrijf is uw inkomen niet afhankelijk van het aantal uren dat u aan het werk bent
- Kappers en advocaten bijvoorbeeld moeten, wanneer ze meer willen verdienen, simpelweg meer uren maken. Bij het ideale bedrijf verkoopt u net zo makkelijk aan 1, 100 of 10.000 klanten.

Wilt u ook starten met uw eigen onderneming? En heeft u fiscale vragen? Kijk dan op https://taksgemak.nl/

Post Reply