Dubbel betalen voor financieel advies?

Forum over economische onderwerpen.
Post Reply
Ursula
Posts: 8
Joined: Sun Sep 04, 2016 11:02 pm

Dubbel betalen voor financieel advies?

Post by Ursula » Sun Jan 08, 2017 4:47 pm

Pas op: er zijn consumenten die dubbel betalen voor advies. Eerst betalen ze voor het advies van een adviseur/bemiddelaar en vervolgens betalen ze aan een aanbieder die het geadviseerde product alleen inclusief een advies aanbiedt. Dat kan tot dubbele kosten leiden en is pijnlijk als een tweede advies – het advies van de aanbieder – geen of onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor de consument.

Waarom betaal je dubbel? Het is denkbaar dat een aanbieder ervoor kiest om persoonlijk contact te willen met de klant. Aanbieders moeten zich bij klanten die al een advies hebben wel afvragen in hoeverre de adviescomponent in hetgeen zij in rekening brengen in verhouding staat tot de toegevoegde waarde voor de klant. :D

Het staat je vrij om te besluiten waar je een advies wil afnemen en hiervoor wil betalen. Dus dubbel betalen is toegestaan. Maar niet slim.

Banken zijn verplicht de advies- en distributiekosten rechtstreeks bij de klant in rekening te brengen.

Een adviseur van een aanbieder zal meestal alleen eigen producten adviseren. Een onafhankelijke adviseur kan een klant op basis van een bredere selectie adviseren. Je dient door middel van het dienstverleningsdocument voorafgaand aan de dienstverlening hierover te worden geïnformeerd.

Post Reply