Wat zijn ionen?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat zijn ionen?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:23 pm

Een ion is een elektrisch geladen atoom of atoomgroep.

De grootte van de ionlading heet (elektro)valentie.

Positieve en negatieve ionen
Positieve ionen hebben te weinig elektronen, deze zijn metaalionen.
Negatieve ionen hebben te veel elektronen, deze zijn de niet-metaalionen.

Samengesteld ion
Een samengesteld ion bestaat uit meerdere atomen, die samen te veel of te weinig elektronen en dus een lading hebben.

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een ionrooster?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:24 pm

Een ionrooster is een kristalrooster van ionen.

Bij het smeltpunt wordt het ionrooster afgebroken. Dit gebeurt ook bij het oplossen. De ionen zijn dan vrij.

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is de massa van een ion?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 1:25 pm

De ionmassa van een enkelvoudige ion is gelijk aan de atoommassa, omdat de massa van de elektronen verwaarloosd kan worden.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest