Wat is een evenwicht?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een evenwicht?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:36 pm

Bij een evenwicht:

- is de snelheden van de heengaande en teruggaande reacties aan elkaar gelijk;
- de concentraties van de stoffen verandert niet.

De evenwicht kan gestopt worden als één van de stoffen uit het evenwichtsmengsel verwijderd wordt.

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een evenwichtsreactie?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:37 pm

De evenwichtsreactie is een evenwicht tussen twee of meer stoffen die in elkaar opgaan.

Door het optreden van een evenwichtsreactie is de omzetting bij een reactie nooit 100%.

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is de evenwichtsvoorwaarde?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:38 pm

De evenwichtsvoorwaarde is als concentratiebreuk gelijk is aan de evenwichtsconstante, K.

De waarde van K hangt alleen af van de temperatuur en is in tabellenboeken op te zoeken.

Voorbeelden van evenwichtsconstante zijn de verdelingsconstante en het oplosbaarheidsproduct.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests