Wat is een base?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een base?

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 11:35 pm

Een base is een deeltje dat een H+ ion kan opnemen. Hierdoor zijn in de waterige oplossing van een base altijd OH- (aq) ionen aanwezig.

Oplossingen
Een basische oplossing ontstaat door
- het oplossen van een hydroxide;
- het oplossen van een base.

Eigenschappen
- voelen zeepachtig aan;
- pH groter dan 7;
- lakmoes wordt blauw.

Sterke en zwakke basen
Basen die in water volledig ioniseren, heten sterke basen. Basen die niet volledig in water ioniseren, heten zwakke basen.

Een zwak base neemt moeilijker een H+ op dan een sterk base.

Notatie
In de notatie van zwakke basen laten we voor de gemak de ionen weg omdat er naar verhouding veel meer moleculen zijn dan ionen. Dat betekent dat aan de notatie van de oplossing te zien is of het een sterk of zwak base is.

Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat is een baseconstante?

Post by Chantal » Sat Feb 06, 2016 12:08 am

Een baseconstante is een kwanitatieve maat voor de sterkte van het zwakke base.

Voor een oplossing van een zwakke base, HB, in water geldt de evenwichtsvoorwaarde: OH- x HB+ / B = Kb

Hoe groter de waarde van Kb, des te sterker de zwakke base.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest