Atoommodel van Rutherford

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Atoommodel van Rutherford

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 11:30 pm

Een atoommodel is een model waarmee de eigenschappen van de atomen verklaard kunnen worden.

Atoommodel van Rutherford
Atoommodel van Ernest Rutherford ziet er zo uit:
- Iedere atoomsoort wordt gekenmerkt door zijn eigen aantal protonen in de kern, bekend als atoomnummer.
- De som van het aantal protonen en het aantal neutronen, de kerndeeltjes, wordt weergegeven door het massagetal.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests