Wat zijn alkenen?

Post Reply
Chantal
Posts: 103
Joined: Thu Feb 04, 2016 1:59 am

Wat zijn alkenen?

Post by Chantal » Fri Feb 05, 2016 11:19 pm

Alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen.

In de moleculen van alkenen komen ook dubbele bindingen voor.

De algemene formule voor alkenen is CnH2n.

Alkenen zijn isomeren met cycloalkanen.

Alkenen gaan gemakkelijk een additiereactie aan met fluor, chloor, broom, jood, waterstof, waterstofchloride, waterstofbromide en water. Broomwater wordt gebruikt als reagens op alkenen.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests