Page 1 of 1

Wat is exponentiële groei?

Posted: Sat Feb 06, 2016 2:44 pm
by Chantal
Bij exponentiële groei wordt de hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal vermenigvuldigd. Dat getal heet de groeifactor per tijdseenheid.

Bij exponentiële verband N = 30 000 * 2t is
- de beginhoeveelheid 30 000;
- de groeifactor per tijdseenheid 2;
- de variabele t staat in de formule in de exponent.

Bij een procentuele toename met 3,25% per tijdseenheid hoort de exponentiële groei met groeifactor 1,0325 per tijdseenheid. Immers: 3,25% betekent 3,25/100.